Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan voimaan 8.4.2020

Lisätietoja hakemisesta https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja