Työnantajan työeläkemaksu

Työnantajan työeläkemaksua alennetaan 2,6 % aikavälillä 1.5. – 31.12.2020.

Alennus kompensoidaan korottamalla työnantajan maksua vuosina 2022 – 2025.