Tietosuoja-asetus

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) siirtymäaika päättyy 25.5.2018. Asetus velvoittaa kaikkia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita mm. päivittämään dokumentaatioita liittyen henkilötietojen käsittelyyn.

Päivitämme parhaillaan omia dokumenttejamme sekä asiakasohjeitamme. Toimitamme asiakkaillemme tietosuoja-asetukseen liittyviä asiakirjoja ja ohjeita lähiaikoina.