Tilinpäättäjän muistilista

Tilitoimisto­palvelut

Aihe: Ajankohtaista

Julkaistu: 14.1.2022

Useimmille yrityksille vuoden vaihde tarkoittaa myös tilikauden vaihtumista. Jotta tilinpäätöksen laatiminen sujuisi mahdollisimman vaivattomasti, siihen tulisi valmistautua. Tilinpäätöksen laatiminen on parhaimmillaan yhteistyötä asiakkaan ja kirjanpitäjän välillä. Usein on hyvä sopia työnjaosta, aikatauluista ja materiaalien toimittamistavoista hyvissä ajoin.  Mitä paremmin ennakoit, sitä sujuvammin tilinpäätös valmistuu.

 

Tilinpäätöksissä on luonnollisestikin huomioitava mm. yhtiömuodon tuomat vaatimukset ja yrityskohtaiset erot sekä viranomaisten antamat aikataulut ja mikro- ja pienyritysten kevennetyt menettelyt. Olemme kuitenkin koonneet seuraavaan listaukseen muutamia yleisesti huomioitavia asioita.

 

Laskutus / myynnit

 • huolehdi, että kaikki tilikaudelle kuuluva on laskutettu ja tarkista, että olet toimittanut tiedot kirjanpitoon
 • käy lävitse myyntisaamiset ja varmista, että luottotappiot yms. on huomioitu

 

Ostot / kululaskut

 • huomioi, että kaikki tilikaudelle kuuluvat kulut on käsitelty ja toimitettu kirjanpitoon (myös matkalaskut) vaikka lasku erääntyisikin maksuun myöhemmin
 • toimita luottokorttilaskujen liitteet sekä mahdollisesti aikaisemmin tilikaudella puuttumaan jääneet tositteet kirjanpitäjälle

 

Vaihto-omaisuus

 • mikäli yritykselläsi on vaihto-omaisuutta, muista laatia varastoinventaario tilinpäätöspäivälle (huomioi myös mahdolliset epäkurantit erät tms.) ja toimita allekirjoitettu inventaariolista kirjanpitäjällesi

 

Palkat ja muut henkilöstökulut

 • varmista, että kaikki tilikaudelle kohdentuvat palkat ovat mukana tilinpäätösmateriaalissa
 • informoi palkanlaskijaa ajoissa mahdollisista tilikaudelle kohdistuvista lisäpalkoista tms.
 • jos lasket itse palkat, toimita lomapalkkajaksotustiedot kirjanpitäjälle

 

Kassa

 • mikäli yritykselläsi on käteistä rahaliikennettä, varmista, että kassan saldo on vahvistettu tilinpäätöspäivälle ja että kassakirjanpitoon liittyvä materiaalit on toimitettu kirjanpitäjälle

 

Saldotodistukset

 • toimita luottojen sekä osamaksu- ja leasingsopimusten saldotodistukset, korkovelat ja lyhennyssuunnitelmat sekä pankkitilien saldovahvistukset kirjanpitoon

 

Vastuut

 • toimita liitetietojen laatimista varten kirjanpitäjälle kaikki tarvittavat tiedot; mm. yrityskiinnitykset, takaukset, pantit, vuokrasopimukset sekä muut vastuut ja rasitteet

 

Hallinto

 • toimita mahdolliset pöytäkirjat, osakasmuutokset yms. hallinnolliset asiakirjat kirjanpitäjälle

 

Muistilista ei ole tyhjentävä, mutta näillä päästään jo varsin pitkälle. Ole yhteydessä omaan kirjanpitäjääsi ja käykää yhdessä lävitse ne asiat, jotka juuri sinun tapauksessasi tulee huomioida. Mitä paremmin kirjanpitäjäsi tuntee yritystäsi, sitä paremmin hän pystyy vastaamaan tarpeisiisi ja toiveisiisi – kerro siis avoimesti asioista. Suosittelemme lämpimästi myös tilinpäätöspalavereita.

 

Sujuvia ja onnistuneita tilinpäätöksiä kohden!

Lisää blogista

Asiakas- ja sidosryhmälehti Efekto 2022

Asiakas- ja sidosryhmälehtemme Efekto vuosimallia 2022 luettavissa linkin takaa: Efekto 2022

10.1.2022

Taloushallinto – pakollinen paha vai jotain enemmän?

Edelleenkin usein ajatellaan taloushallinnon olevan pelkkä pakollinen paha, joka täytyy järjestää, jotta lakisääteiset velvollisuudet saadaan hoidettua. Tokin näinkin, mutta tosiasiassa taloushallinnon arvo on kuitenkin ihan toisaalla. Taloushallinnon tuottamien lukujen pohjalta pitäisi pystyä tekemään päätöksiä ja ennustamaan tulevaa.  Ohjata yritystä tai yhdistystä eteenpäin. Laadukkaasti tuotetuilla taloushallintopalveluilla on arvoa päätöksenteossa sekä lyhyen että pitkän tähtäimen suunnittelussa.  Näissä […]

18.10.2021

Tervetuloa uudistuneille sivuillemme!

Aika ajoin yrityksen on tärkeää tarkastella omien palveluidensa sekä muiden toimintojensa ajantasaisuutta ja pyrkiä uudistamaan niitä tarpeen mukaan. Meillä tarkastelujen kohteena olivat nettisivumme ja totesimme niiden kaipaavan päivittämistä.   Tavoitteena uudistuksessa oli käyttäjäystävällinen ja selkeä sivusto, josta on helppo löytää etsimänsä tieto. Sivuston rakennetta on muutettu ja esimerkiksi ajankohtaisten asioiden esilletuontia on pyritty parantamaan. Myös […]

6.9.2021